Waardebepaling gebouwen en onroerende goederen voor:
· verkoop
· inbreng vennootschappen
· te verzekeren waarden
· waardebepaling inhoud woning
· opmaak inventaris bedrijven, materieel en materiaal
· bepaling van overnameprijs
· bepaling bedrag overname scheidingsmuren
· enz.

Voorbeeld:
· schenking of verkoop van uw woning aan één van uw erfgenamen
· omvorming van bedrijf tot andere vennootschapsvorm
· waarde van uw bedrijf
· enz.