Waardebepaling vennootschappen:
machines
kapitaal
overnameprijs
stock
enz.